• ROGER OPROGRAMOWANIE RCPM3-100 ROGER

The Symbol : RCPM3-100
No goods
3735.98
3735.98
Enter your email
Shipping within 48 godzin
Shipping price 15.99
Przelew on-line PayU 15.99
The Availability Of 0 opak

RCP Master 3 to program służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy

Wersja RCPM3-100 to licencja 1-stanowiskowa obsługująca do 100 pracowników


Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN)

Na podstawie historii logowań program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp.


Uwaga!

System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia klucza sprzętowego RUD-6-LKY

Klucz sprzętowy należy podłączyć do komputera z zainstalowaną usługą Serwera Licencji


Uwaga!

Zakup licencji RCP Master 3 wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie)

Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano

Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER

Zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

Licencja: RCP Master 3
Liczba pracowników: max. 100 
Liczba stanowisk:
Wybrane funkcje:
 • Eksport do programów kadrowo-płacowych
 • Możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5
 • Bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów RCP oraz zdarzeń) z systemem RACS 5
 • Funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
 • Operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów)
 • Definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
 • Indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie, zamiany itp.)
 • Możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • Obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)
 • Możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
 • Funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
 • Eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
 • Możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników
 • Baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
 • Możliwość wykonywania operacji na bazie danych z innego oprogramowania (własna implementacja zdarzeń RPC wprowadzanych przez zewnętrzny system)
 • Darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
 • Definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania (np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy)
 • Dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
 • Możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows
Obsługiwane języki: angielski, polski
Producent / Marka: ROGER

Karta katalogowa producenta PL

Karta katalogowa producenta EN

Instrukcja użytkownika PL

Oprogramowanie

Pakiet usług dla systemu RACS 5

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question