• Odstąpienie od umowy

Miejscowość, data....................................................
Nazwa i adres konsumenta
….......................................................
….......................................................
….......................................................
….......................................................
….......................................................
Nazwa i adres przedsiębiorcy


Sklep Kleczewski.pl

prowadzony przez KLECZEWSKI.PL SP. Z O.O. GÓRA 54A 62-007 BISKUPICE WIELKOPOLSKIE 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:
• umowy sprzedaży następujących rzeczy**
• umowy dostawy następujących rzeczy**
• umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej
usługi ***
Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:
1. …........................................................................
2. …........................................................................
3. …........................................................................
4. …........................................................................
5. …........................................................................
6. …........................................................................
7. …........................................................................
8. …........................................................................
9. …........................................................................
10. …........................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................
…....….......................
podpis Konsumenta

 

 

niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas KLECZEWSKI.PL SP. Z O.O. GÓRA 54A 62-007 BISKUPICE WIELKOPOLSKIE  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, 
lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny